Menu

Quy tắc 1 chiều trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm là gì ?

Các Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmtheo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 02/02/2018. Để xin được Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng quy tắc sản xuất 1 chiều trong khu vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm đó. Vậy thế nào là quy tắc 1 chiều trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ?

Một số điều kiện bắt buộc mà Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng khi đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm:

Điều kiện về khu vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

Khu vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được bố trí theo quy tắc 1 chiều.

Điều kiện về cơ sở vật chất tại Cơ sở sản xuất, kinh doanh:

  • Phải đảm bảo yêu cầu về vị trí địa lý;
  • Đảm bảo kết cấu cơ sở hạ tầng kiên cố, vững chắc;
  • Trần, tường, sàn nhà phải sạch sẽ, dễ dàng vệ sinh, lau chùi;
  • Trang thiết bị, dụng cụ tham gia chế biến sản xuất đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều kiện về con người:

Chủ Cơ sở và Người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy xác nhận đủ sức khỏe và tập huấn an toàn vệ sinh  thực phẩm.

Điều kiện về nguyên liệu:

Nguyên liệu đầu vào phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

Theo đó, một trong những điều kiện quan trọng để xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là khu vực sản xuất kinh doanh thực phẩm của Cơ sở phải đáp ứng theo quy tắc 1 chiều. Vậy quy tắc 1 chiều trong sản xuất kinh doanh thực phẩm là như thế nào ?

Quy tắc 1 chiều trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm là gì ?

Quy tắc 1 chiều này được hiểu đơn giản là toàn bộ quá trình sản xuất được thiết kế theo 1 chiều hướng thống nhấttừ nguyên liệu đầu vào cho tới thành phẩm đầu ra được tách biệt nhau.

quy tắc 1 chiều trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Sơ đồ minh họa quy tắc 1 chiều trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, các Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đăng ký xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cần soạn thảo nội dung hồ sơ như sau:

Search