Menu

Công bố tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu thực phẩm trong nước

Nguyên liệu thực phẩm là nông sản thực phẩm tư nhiên ở dạng thô, đơn lẻ hoăc đã qua chế biến thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà sản xuất tuy nhiên họ cần có sự tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc xuất xứ của từng loại nguyên liệu trước khi nhập về để đảm bảo an toàn trong  quá trình sản xuất. Do đó các doanh nghiệp khi tham gia trong lĩnh vực này cần phải công bố tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu thực phẩm để khẳng định nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm đồng thời đây cũng chính là thủ tục bắt buộc trước khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường theo đúng qui định của pháp luật.

wheat1

 

Search