Menu
nganh-thuy-san-va-cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-thuy-san20161230142156413 XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN - SINH HOẠT - NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
banner-feed-1

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FEBECOM

Công ty Cổ phần FEBECOM là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất nguyên liệu đầu vào của ngành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Xem thêm  

Công ty Cổ phần FEBECOM - phân phối sản phẩm ứng dụng CNSH

Search